IEEE International Conference on Communications
20-24 May 2019 // Shanghai, China
Empowering Intelligent Communications

Committees

Chairs

Hui-Ming Wang

Nan (Jonas) Yang

Jemin Lee 

 

TPC Members

Des McLernon

Zhiguo Ding

Mounir Ghogho

Yao-Win Peter Hong

Stefano Tomasin

Yuanwei Liu

Michail Matthaiou

Arumugam Nallanathan

Derrick Wing Kwan Ng

Nabil Romero-Zurita

Himal A. Suraweera

PheeLepYeoh

Maged Elkashlan

Xiangyun (Sean) Zhou

Jinhong Yuan

Gan Zheng

Yongpeng Wu

Nan Zhao

Patrons

Innovation Exhibitors

Exhibitors

Supporters